Fjärrsupport

TKS Cloud

TKS Cloud är en benämning för de servertjänster vi erbjuder till dig som kund hos TKS Data. Med våra tjänster kommer hög säkerhet, tillgänglighet och skalbarhet.

När ni hyr en server hos TKS Data garanterar vi er en kvalitativ lösning. Att hyra en server placerad i en professionell och säker miljö ger i regel en mycket bättre driftekonomi än om man själv köper och driftar servern.

Terminalserver

Med vår terminalserver kan användarna kan ansluta sig från vilken internetansluten dator som helst. Eftersom all programvara och alla inställningar ligger centralt så innebär detta att de kommer åt sitt skrivbord med alla inställningar och alla sina program.

Med terminalserver får du en server som är enkel att hantera. Man kan på ett snabbt sätt förflytta användarna inom organisationen, lägga till funktioner eller nya program. Allt detta utan att behöva besöka användarna på plats. Användarna blir mer styrda i vad de får göra och kan endast göra det som de har tilldelats rättigheter för. Du kan reglera rättigheter till individuella användare eller grupper, du kan till exempel förhindra vissa användare att komma åt vissa program eller ändra systemfiler.

Stabilitet är viktigt för oss på TKS Data. Vi erbjuder därför god prestanda för alla användare, oavsett bandbredd och arbetsplats. Det är exempelvis fullt möjligt att arbeta från tåg med Internetanslutning som om man befann sig på kontoret. Bryts internetförbindelsen vid arbete kastas användaren inte ur applikationen utan kan återvända till samma dokument då förbindelsen går upp igen. Saknas internetförbindelse kan användaren jobba vidare ändå, genom att datorn lagrar informationen lokalt i väntan på en förbindelse mot servern.

Dedikerad server

Vi erbjuder dedikerad server i våra datacenter.

Ställ din server hos oss – säkrare blir det inte.

Märkningen Based in Sweden garanterar 100 procent lagring på svensk mark. Alla våra datacenter uppfyller denna garanti och ger därmed våra kunder maximal säkerhet mot avlyssning, företagsspionage, myndighetsövervakning och andra former av intrång i integriteten. Co-location och server i TKS datacenter är ett klokt val.